Τεχνητός Δρυς

Το προϊόν βρίσκεται ετοιμοπαράδοτο στις παρακάτω διαστάσεις:

305x122x2,0 cm

305x122x2,0 cm (Σόκορα νερά)

305x122x1,7 cm (Σόκορα νερά)