Καδρόνια

Η ξυλεία βρίσκεται ετοιμοπαράδοτη στις παρακάτω διαστάσεις και σε διάφορα μήκη:

33x45x4000 mm

45x45x4000 mm

65x45x4000 mm