Αμερικάνικη Ξυλεία

Η ξυλεία βρίσκεται ετοιμοπαράδοτη στα παρακάτω είδη:

Δρυς

Pitch Pine

Ταβλάκι Δρυς

Poplar

Oregon