Πάτωμα

Η ξυλεία βρίσκεται ετοιμοπαράδοτη στην παρακάτω διάσταση και σε διάφορα μήκη:

 21x88 mm