Καδρόνια

Η ξυλεία βρίσκεται ετοιμοπαράδοτη στις παρακάτω διαστάσεις:

• 33x45x4000 mm
45x45x4000 mm
65x45x4000 mm