Τεχνητός Δρυς

Το προϊόν βρίσκεται ετοιμοπαράδοτο στις παρακάτω διαστάσεις:
305x122x2,0 cm
305x122x2,0 cm (Σόκορα νερά)
• 305x122x1,7 cm (Σόκορα νερά)