Δεσποτάκι

Το προϊόν βρίσκεται ετοιμοπαράδοτο στις παρακάτω διαστάσεις:

305x122x1,7 cm
305x122x2,0 cm
305x122x2,6 cm