Η Εταιρεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της ξυλείας από το 1976 και βρίσκεται σε ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.